Vitajte na stránkach spoločnosti SYNCHEMDeratizácia

Ide hlavne o rody patriace do čeľade myšovité (potkan obyčajný, potkan čierny, myš domová) a hrabošovité (hraboš poľný, hryzec vodný). V našich podmienkach v prípade premnoženia spôsobujú ojedinele škody aj hlodavce patriace do čeľade škrečkovité (škrečok poľný) a vevericovité (syseľ obyčajný). Prítomnosť hlodavcov (myš, potkan a krysa) sa v objektoch zisťuje podľa nájdeného trusu. Podľa zisteného druhu hlodavcov a priestoru aplikácie používame rôzne druhy nástrah na ich ničenie. Najtradičnejšími metódami asanácie škodlivých hlodavcov sú pasce, nástrahy alebo lepivé pasce.


Dezinfekcia

Je to proces, ktorý má za cieľ prerušiť cestu pôvodcu nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímanému jedincovi. Pri dezinfekcii pomocou špeciálnych chemických, fyzikálnych alebo kombinovaných postupov ničíme patogénne mikroorganizmy. Naša firma vám ponúka dezinfekciu teplým aerosólom, studeným aerosólom a postrekom. Na vyvinutie teplého alebo studeného aerosólu používame prístroje od firem Igeba a PulsFog. Na postrek používame vysokotlakové čerpadlá firmy Bertolini alebo postrekovými mechanizmami od spoločnosti Tiffone. Novinkou je samochodné aplikačné zariadenie Tiffone Cobra, za pomoci ktorého sa nám podarilo ešte viac skrátiť aplikačný čas. Chemické zázemie je tvorené prípravkami od popredných svetových, ale aj slovenských producentov. Aktívne spolupracujeme s dodávateľskými firmami a vieme vám pomôcť pri komplexnej ochrane daného prostredia.


Dezinfekcia postrekom

Dezinfekcia teplým aerosólom

Dezinfekcia studeným aerosólom


Cobra

Dezinsekcia

prenášajúcich pôvodcov nákazlivých chorôb, obťažujúcich človeka, domáce zvieratá a spôsobujúcich hospodárske škody poškodzovaním a znehodnocovaním uskladnených výrobkov a produktov. Škody spôsobované hmyzom delíme na hospodárske a hygienické. Dezinsekciu vykonávame pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Použitie záleží od miesta výskytu škodcu. Aplikácia postrekových látok môže byť formou ULV (veľmi malými kvapkami) postrekovačov, klasických postrekovačov, aerosólovými postrekovačmi alebo špeciálnym prúdovým postrekovačom a ULV prístrojom v jednom. Toto zariadenie (na obrázku) je prednostne určené na postrek stromov, zneškodňovanie komárov, ošetrovanie vodných plôch, čistiarne odpadových vôd a iné prostredia.

Ochrana pagaštanu

Od roku 1994 bol v bratislavských parkoch a blízkom okolí objavený nový škodca - ploskáčik pagaštanový. Tento škodca bol po prvýkrát objavený v roku 1985 v Macedónii ako nový druh. V roku 1989 sa škodca zistil v Rakúsku, v roku 1993 spôsobil veľké škody v južnom Nemecku, v roku 1994 v Maďarsku. U nás sa od roku 1994 rýchlo šíril a v roku 1997 bol zistený na celom území západného Slovenska a na juhu stredného a východného Slovenska. Zatiaľ je jeho jediným známym hostiteľským stromom PAGAŠTAN KONSKÝ. Ploskáčik pagaštanový je drobný motýlik, ktorý dosahuje dĺžku 3 - 4 mm a s roztiahnutými krídlami meria 6 - 8 mm. Predné krídla sú zlatožltej farby a zadné krídla striebrosivé. Vajíčko je oválne, spočiatku priehľadné, pred liahnutím húseníc má striebristý vzhľad. Húsenica má hnedú hlavu a bledohnedé telo. Kukula je spočiatku bledohnedá, neskôr tmavohnedá. Ploskáčik pagaštanový máva v našich podmienkach 3 generácie za rok. Prezimuje v štádiu kukiel na opadanom lístí.

Poškodenie pagaštanu sa prejavuje hlavne na listoch ako prázdne miesta bez listovej dužiny, ktoré po nejakom čase zhnednú. Pri väčšom výskyte škodcu sa celé listy sfarbia na hnedo. Listy opadávajú predčasne a stáva sa, že niekedy koncom leta pagaštan zakvitne. Ak sa poškodzovanie ploskáčikom rok čo rok opakuje, môže dôjsť k postupnému odumieraniu stromov.

Opatrenia proti ploskáčikovi pagaštanovému sú hlavne špeciálny postrek. Prvý postrek sa vykonáva od druhej polovice apríla a v prvej dekáde mája. Druhý postrek sa uskutočňuje koncom júna a v júli. Naša firma vám ponúka postrek špeciálnym zariadením na princípe vzduchovej turbíny s dostrelom do 30 metrov. Prístroj fúkaním pootáča listy, a tak sa postrek aplikuje na obe strany listu. Elektrická modulácia napomôže k prichyteniu kvapiek postrekovej látky na list. Postrek sa vykonáva z prístroja priamo zo zeme a vďaka účinnej technológii nie je potrebné zabezpečiť vysokozdvižnú plošinu.